Bokanmeldelse

Elever kan bruke denne bokanmeldelsemalen til å notere seg hovedpunktene i en bok, lage sammendrag av historien og analysere karakterer og situasjoner.

Word

Bokanmeldelse

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler