Brev med forespørsel til begravelsesbyrå om registre for slektsforskning

Bruk denne tilgjengelige brevmalen til å be om kopier av dødsfallsregistre for forfedre. Brevet inneholder en ferdig frankert svarkonvolutt og tilbud om å betale eventuelle kostnader i forbindelse med undersøkelser eller kopiering.

Word

Brev med forespørsel til begravelsesbyrå om registre for slektsforskning

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler