Brev med forespørsel til begravelsesbyrå om registre for slektsforskning

Bruk denne tilgjengelige brevmalen til å be om kopier av dødsfallsregistre for forfedre. Brevet inneholder en ferdig frankert svarkonvolutt og tilbud om å betale eventuelle kostnader i forbindelse med undersøkelser eller kopiering.

Word

Brev med forespørsel til begravelsesbyrå om registre for slektsforskning

Flere slike maler

Finn inspirasjon til ditt neste prosjekt med tusenvis av ideer du kan velge mellom