Brev om aksept av jobbtilbud

Godta et formelt jobbtilbud med denne malen for akseptbrev. Dette brevet bekrefter stillingstittel og startdato, med signerte ansettelsespapirer som vedlegg. Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Brev om aksept av jobbtilbud

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler