Brev som bekrefter kandidatens jobbintervju

Bekreft datoen og klokkeslettet for en kandidats intervju med firmaet ved hjelp av denne tilgjengelige brevmalen. Brevet inneholder informasjon om intervjuprosessen, veibeskrivelse og informasjon om parkering og en avtale om taushetsplikt.

Word

Brev som bekrefter kandidatens jobbintervju

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler