Brev til jobbsøker som bekrefter mottak

Bekreft mottak av CV-en til en jobbsøker med denne tilgjengelige brevmalen. Brevet informerer vedkommende om at informasjonen deres vil bli gjennomgått av avdelingene med ledige stillinger.

Word

Brev til jobbsøker som bekrefter mottak

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler