Budsjett for innsamlingsaksjon

Angi et mål og registrer innkomne bidrag og utgående utgifter til innsamlingsaksjonen med denne budsjettmalen. Diagrammet viser fremdriften mot målet.

Excel

Budsjett for innsamlingsaksjon

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler