Budsjett for kroppsøving i skolen

Bruk denne malen til å holde oversikt over budsjettet for kroppsøving i skolen ved hjelp av tabeller, betinget formatering, pivotdiagrammer og slicere. Noe særlig enklere kan det ikke gjøres.

Excel

Budsjett for kroppsøving i skolen

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler