Budsjettsammendragsrapport

Denne malen gjør det enklere for ledere og økonomiavdelinger å vurdere viktige måledata knyttet til økonomi, drift og konkurransedyktighet som del av en månedlig ytelsesgjennomgang. Innebygde formler er inkludert for å generere et nøyaktig og pålitelig øyeblikksbilde av organisasjonens budsjetterte og faktiske månedlige resultater. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Budsjettsammendragsrapport

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler