Diagram for Spedbarnsvekst

Følg med på spedbarnets vekst med denne malen som inkluderer et regneark til loggføring av lengde og vekt og et diagram som viser spedbarnets vekstkurve over tid. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Diagram for Spedbarnsvekst

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler