Diagrammer for omsetningstrender

Denne tilgjengelige malen kan hjelpe deg med å forespeile fremtidig omsetning ved å opprette grafer med forskjellige trendlinjer for omsetning. Når du har lagt til salgsdata på grunnlinjen, kan du vise separate grafer med lineære og eksponentielle trendlinjer, potenstrendlinjerog andre.

Excel

Diagrammer for omsetningstrender

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler