En presentasjon med blågrønne striper

Utformingen til presentasjonen har brede blågrønne striper på tittellysbildet og en smal blågrønt stripe for å utheve bunnen av lysbildene med innhold. Hvit tekst på en mørk grå bakgrunn for å rette oppmerksomheten mot innholdet i denne malen i bredformat (40 x 23 cm). En tilgjengelig mal som er allsidig og fungerer for hvilken som helst målgruppe.

PowerPoint

En presentasjon med blågrønne striper

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler