Enkel gjøremålsliste

Denne enkle og tilgjengelige gjøremålslisten bruker en tabell og betinget formatering. Legg til en rad for en ny oppgave, angi prioritet, datoer og notater. Når du har angitt fullføring til 100 %, merker Excel elementet som fullført automatisk.

Excel

Enkel gjøremålsliste

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler