Head back to school with Office templates. Download the templates now

Faks (mediantema)

Denne tilgjengelige malen for en faksforside har en svart topptekst med ordet «faks» i hvit tekst. Inneholder en rullegardinlistemeny for prioritet og et handlingsforespurt felt. Søk etter medianutforming for å finne flere maler som samsvarer.

Word

Faks (mediantema)

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from