Faksforside (elegant)

Legg ved denne elegante forsiden når du sender en faks. Malen inneholder en sjekkliste med: haster, til vurdering, kommentar, svar, eller resirkuler. Dette er en enkel mal.

Word

Faksforside (elegant)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler