Faksforside med smale striper

Bruk denne faksforsiden når du sender alle typer fakser. Vi synes at den gir et sterkt inntrykk som den er, men sett ditt eget preg på den ved enkelt å endre skriftene eller fargene. Dette er en tilgjengelig mal. Se etter lignende utforminger ved å søke etter «smale striper».

Premium-maler - Word

Velg Premium
Faksforside med smale striper

Se flere premium-maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler