Generell hovedbok med budsjettsammenligning

Sett opp utgiftskontoer og registrer månedlige utgifter med denne generelle hovedbokmalen. Et regneark for støtte til veldedige formål og sponsorutgifter er også inkludert. Månedlige utgifter er forenklet i et regneark med sammendrag, og også rapportert i en sammenligning som viser hittil i år kontra budsjetterte estimater.

Excel

Generell hovedbok med budsjettsammenligning

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler