Generelt flygeblad for arrangement

Denne generelle flygebladmalen for arrangementer kan brukes til å reklamere for alle typer forestående arrangementer. Flygebladet har plass til arrangementsdetaljer sammen med informasjon og logo for sponsororganisasjoner. Malen kan enkelt tilpasses til en rekke standard papirstørrelser (letter, legal, executive, card og så videre). Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Generelt flygeblad for arrangement

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler