Geometrisk faksforside

Bruk denne faksforsiden når du sender alle typer fakser. Vi synes at den gir et godt inntrykk slik den er, men sett ditt eget preg på den ved å endre skrifter eller farger. Dette er en tilgjengelig mal. Finn lignende utforminger ved å søke etter «geometrisk».

Word

Geometrisk faksforside

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler