Gjøremålsliste med fremdriftslogg

Hold oversikt over oppgavene med denne grunnleggende malen for gjøremål. Angi prioritet, status, start- og forfallsdatoer og prosent fullført. Når oppgaven er fullført, blir den automatisk merket Ferdig! Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Gjøremålsliste med fremdriftslogg

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler