Gratulasjonskort for avgangsstudenter (Eksamensfest-utforming)

Gratuler en elev som har bestått eksamen fra videregående skole eller høyskole med denne flygebladmalen. Malen kan enkelt tilpasses til en rekke standard papirstørrelser (letter, legal, executive, card og så videre). Du finner samsvarende maler i utformingssettet Avgangsfest ved å klikke på Se også-koblingen ovenfor. Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Gratulasjonskort for avgangsstudenter (Eksamensfest-utforming)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler