Idédugnadssamarbeid

Organiser en idédugnadsøkt med denne malen. Den har et separat arbeidsark der hvert gruppemedlem kan skrive opp ti idéer med fordeler og ulemper. Hver liste vises i oppsummeringsarket der gruppemedlemmene kan rangere alle idéene fra 1 til 5.

Excel

Idédugnadssamarbeid

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler