Identifikasjonskort for student

Skoler kan utstede ID-kort til studenter som et bevis på at de er registrert, har tilgang til bibliotek eller til bruk ved utflukter, ved å bruke denne tilgjengelige malen. Tilpass med skole- og elevinformasjon, studentbilde og kontaktinformasjon til pårørende.

Excel

Identifikasjonskort for student

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler