Inventar for hjemmet

Bruk denne tilgjengelige malen til å holde oversikt over alle tingene i hjemmet etter rom og verdi. Den gir deg også informasjon om forsikringsfirmaet og agenten.

Excel

Inventar for hjemmet

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler