Invitasjon til firmaets julefest

Inviter ansatte til firmaets julefest med denne tilgjengelige invitasjonsmalen på en hel side. Den kan henges opp som flygeblad eller sendes på e-post til dem du vil invitere.

Word

Invitasjon til firmaets julefest

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler