Invitasjon til høytidsfest med ornamenter og rødt bånd (formell utforming)

Inviter personer til en høytidsfest med denne tilgjengelige temaklare helsides invitasjonsmalen. Skriv inn arrangementsinformasjonen mellom ornamentene som henger i et rødt bånd. Fargen på ornamentene kan tilpasses.

Word

Invitasjon til høytidsfest med ornamenter og rødt bånd (formell utforming)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler