Klassisk, dobbel linjeavstand (tom)

Et vanlig dokument med dobbel linjeavstand og et klassisk profesjonelt utseende. Dette dokumentet passer utmerket for profesjonelle dokumenter som krever dobbel linjeavstand. Aviser som følger MLA-, Chicago- og APA-standarder, er noen eksempler. Standard formatering for dette dokumentet: Skrift: Times New Roman, 12-punkts avsnittsavstand: Dobbel linjeavstand på marger: 1” (alle sider)

Word

Klassisk, dobbel linjeavstand (tom)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler