Kontantstrømoppstilling

Med denne malen kan du analysere eller presentere firmaets kontantstrøm de siste tolv månedene. Med sparkline-grafikk, betinget formatering og elegant utforming er den både nyttig og flott.

Excel

Kontantstrømoppstilling

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler