Kontantstrømprognose for små bedrifter

Tilstrekkelig kontantstrøm er viktig for at en virksomhet skal overleve. Denne tilgjengelige malen kan hjelpe deg med å forutse om bedriften har nok kontanter til å oppfylle forpliktelsene sine. Forventede saldoer under minimumsbeløpet du angir, vises i rødt. Du kan også se et diagram over forventede månedlige saldoer.

Excel

Kontantstrømprognose for små bedrifter

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler