Kronologisk CV (minimalistisk utforming)

Denne tilgjengelige malen for kronologisk CV fremhever erfaringen din. CV-en er formatert med inndelingsoverskriftene til venstre og hovedbrødteksten til høyre. Søk etter minimalistiske utforminger for å finne flere samsvarende maler.

Word

Kronologisk CV (minimalistisk utforming)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler