Head back to school with Office templates. Download the templates now

Løpende diagram

Dette eksemplet på et løpende diagram kan brukes til å observere data over tid, for eksempel måling av kvaliteten på utdataene for produksjonen. Fem eksempler er tatt og gjennomsnittet er bestemt og vises på en visuell graf. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Løpende diagram

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from