Liste over gjøremål for prosjekter

Spesifiser hver del av et prosjekt med denne listen over gjøremål. Dette diagrammet gir plass for notater om hver aktivitet i prosjektet, og prosent fullført. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Liste over gjøremål for prosjekter

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler