Liste over gjøremål

Hold oversikt over ting du må gjøre med denne tilgjengelige malen for gjøremålslister. Den har funksjoner som prioritet forfallsdato, hva, hvem, hva som pågår, og utført-felt for hver oppføring.

Word

Liste over gjøremål

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler