Logg for adgangskort for elever

Lærere kan holde orden på elever som forlater klasserommet med denne enkle malen for en adgangskortlogg. Registrer elevens navn, hvor de skal og ut- og inntidspunkt. Bruk slicere til å filtrere elevene og hvor de skal.

Excel

Logg for adgangskort for elever

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler