Logg for arrangementsplanlegging

Kontroller at arrangementet går problemfritt for seg, og at det holder seg innenfor budsjettet, med denne tilgjengelige malen. Ha oversikt over prosjektdetaljer, datoer og utgifter på tvers av jobbkategorier, og se et diagram over planlagt tid og planlagte kostnader kontra faktisk tid og faktiske kostnader. Loggen er også nyttig for andre typer prosjektstyring.

Excel

Logg for arrangementsplanlegging

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler