Møtereferat fra foreldrerådets arbeidsutvalg

Gjør det enkelt å lage møtereferat fra foreldrerådets arbeidsutvalg med denne malen som inneholder elementer som godkjenning av referatet fra forrige møte, valg av offiserer, utvalgsrapporter, rektorens rapport, nye saker, kunngjøringer og detaljer for neste møte. Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Møtereferat fra foreldrerådets arbeidsutvalg

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler