Møtereferat (kortform)

Opprett en kortform av møtereferatet med denne tilgjengelige malen som inneholder tre separate inndelinger: kunngjøringer, diskusjon og rundbordsdiskusjon.

Word

Møtereferat (kortform)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler