Moderne avis

Skolen eller organisasjonen kan lage sin egen avis med denne brukervennlige malen. Denne tilgjengelige malen er utformet for å skrives ut i tabloidformat (27.9 cm x 43.1 cm) og inneholder alle de grunnleggende elementene i en avis: spalter, titler, undertitler og mer. Trykk på en tekst for å erstatte med din egen.

Premium-maler - Word

Velg Premium
Moderne avis

Se flere premium-maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler