Moderne sektordiagram

Opprett en graf over økonomien med dette sektordiagrammet. En tredimensjonal stil gir et moderne utseende. Hvert lysbilde er merket med en prosentdel og inndelingstittel. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Moderne sektordiagram

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler