Nyhetsbrev for klassen

En fargerik mal for nyhetsbrev for klassen som gjør det raskt og enkelt å oppdatere klassekamerater om nyheter med bilder og artikler. Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Nyhetsbrev for klassen

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler