Nyhetsbrev (lederutforming, 2 sider)

Nå folk som bruker denne tilgjengelige nyhetsbrevmalen med en topptekst med smale striper, første side med tokolonners brødtekst, andre side med trekolonners brødtekst, sidestolpe og skyggebelagt sitatområde. Nyhetsbrev kan brettet og sendes via posten. Søk etter lederutforming for å finne flere samsvarende maler.

Word

Nyhetsbrev (lederutforming, 2 sider)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler