Head back to school with Office templates. Download the templates now

Nyhetsbrev (lederutforming, 2 sider)

Nå folk som bruker denne tilgjengelige nyhetsbrevmalen med en topptekst med smale striper, første side med tokolonners brødtekst, andre side med trekolonners brødtekst, sidestolpe og skyggebelagt sitatområde. Nyhetsbrev kan brettet og sendes via posten. Søk etter lederutforming for å finne flere samsvarende maler.

Word

Nyhetsbrev (lederutforming, 2 sider)

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from