Oppgaveplan

Med denne malen kan ledere spore oppgaver. Den er organisert etter prosjekt med forfallsdatoer basert på oppgavene som må gjøres for å fullføre oppgavene.

Excel

Oppgaveplan

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler