Opplæringsdiplom (utforming med lilla kjede)

Gi en anerkjennelse til noen for å ha fullført opplæringskurs eller -serier. Dette diplomet har lilla kjedekantlinje og tekst som du kan tilpasse.

PowerPoint

Opplæringsdiplom (utforming med lilla kjede)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler