Pedagogisk presentasjon med tavle (widescreen)

Denne pedagogiske malutformingen har en tavlebakgrunn med en blå krittlinje som vil passe for studenter, lærer og andre innen utdanningsrelaterte områder. Malen har mange forskjellige lydbildeoppsett, inkludert tittellysbilder, punktlister, et bilde med forklaringer, et eksempeldiagram, en SmartArt-grafikkliste og et tomt lysbilde, og alt i widescreen-format (16x9).

PowerPoint

Pedagogisk presentasjon med tavle (widescreen)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler