Personlige eiendeler

Dette er et tilgjengelig inventar-regneark som inneholder et kontaktkort med informasjon om forsikringspolisen og forsikringsselskapet, samt en tabell for spesifisering av inventaret.

Excel

Personlige eiendeler

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler