Plan for hjemmearbeid

En student kan bruke denne tidsplansmalen til å organisere og holde orden på hjemmearbeidsoppgavene i forskjellige klasser.

Excel

Plan for hjemmearbeid

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler