Postkort til jobbkandidater når stillingen er besatt (4 per side)

Send dette postkortet til kandidatene når stillingen de har søkt på er besatt. Postkortet informerer dem om at informasjonen beholdes i ett år i tilfelle en ny stilling blir tilgjengelig. Malen inneholder fire 4,25 x 5.5 tommes postkort per side, og fungerer med Avery 3263, 3380, 5989, 8383 og 8387. Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Postkort til jobbkandidater når stillingen er besatt (4 per side)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler