Presentasjon av matematikkutdanning med Pi (bredformat)

Denne utformingen for utdanningsmal inneholder symbolet for Pi og fungerer bra for matematikkstudenter, lærere og andre som er under utdanning, men det fungerer bra for bedrifter også. Denne tilgjengelige presentasjonsmalen inneholder flere lysbildeoppsett i bredformat (16 x 9) og inneholder et diagram som du enkelt kan endre.

PowerPoint

Presentasjon av matematikkutdanning med Pi (bredformat)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler