Presentasjon av rapport om verdens land

Studenter i sosiale fag eller geografi kan bruke denne presentasjonsmalen til å lage rapporter om sine tildelte land. Lysbilder inkluderer hvor landet er plassert, geografiske kjennetegn, klima, miljø, historie, skikker og tradisjoner, styresett, økonomi og turisme. Dette er en tilgjengelig mal.

PowerPoint

Presentasjon av rapport om verdens land

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler