Presentasjon av tavleundervisning (bredformat)

Dette er en tilgjengelig malutforming for utdanning som viser en tavlebakgrunn med en blå krittlinje. Denne malen vil appellere til elever, lærere og andre i utdanningsrelaterte felt. Malen tilbyr en rekke lysbildeutforminger, inkludert tittellysbilder, punktlister, bilde med bildetekst, et eksempeldiagram, en SmartArt-grafikkliste og tomt lysbilde, alt i bredformat (16 x 9).

PowerPoint

Presentasjon av tavleundervisning (bredformat)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler