Prosesskart for grunnleggende flytskjema

Bruk denne prosesskartmalen til å registrere og visualisere bedriftsprosessbehovene. Angi prosesstrinnene og -koblingene i et strukturert format. Bruk forhåndsdefinerte tabellkolonner til å representere prosessstatus og metadata, og tilpass ved å legge til nye kolonner. Deretter kan du eksportere dataene ved hjelp av kategorien Utforming for å automatisk opprette et grunnleggende flytskjemadiagram. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Prosesskart for grunnleggende flytskjema

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler